ترک کردن توافق اقتصادی اوپک تولیدکنندگان نفت

ترک کردن: توافق اقتصادی اوپک تولیدکنندگان نفت کاهش تولید نفت

کمک ۲۰۰ هزارتومانی به خانواده زندانیان تا ۳ ماه

معاون هماهنگی و برنامه ریزی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری راجع به سقف پوشش مالی در نظر گرفته شده است جهت خانواده زندانیان گفت: انجمن حمایت از خ..

ادامه مطلب

ممنوعیت بدرقه زائران حج صحت ندارد / بعثه مقام معظم رهبری

بعثه مقام معظم رهبری اعلام کرد: ممنوعیت مراسم بدرقه زائران حج در فرودگاه های کشور صحت ندارد و در خبرها به اشتباه منعکس شده است است. بعثه مقام م..

ادامه مطلب

گرفتن پول از نامزدهای شورای شهر جهت حضور در لیست امید دروغ است / مرعشی

چرا حتما باید آبروی افراد را برد و گفت، به علت فلان تخلف، شخصی را در لیست قرار ندادیم. مرعشی: گرفتن پول از نامزدهای شورای شهر جهت حضور در لیست ..

ادامه مطلب

ترمینال تازه شرق تابستان امسال افتتاح شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: با انتقال پایانه تازه شرق به محل تازه پرسشها زیست محیطی، ترافیکی و اجتماعی این پهنه کم کر..

ادامه مطلب